Acte necesare contract leasing – MyLEASE

A. CARACTERISTICILE MyLEASE®:

1. Leasing operational cu durata 57 luni; Posibilitatede iesire din contract prin achizitie anticipata a bunului fara costuri suplimentare posibila dupa 12 luni de la initierea contractului si garantata contractual.

2. Pret achizitie autovehicul de minim 3.000 Euro+ TVA;

3. Garantia de buna executie este de minim 15% si esteinclusa in chiria aferenta primei luni – garantia se va determina in baza politicii de risc MYCAR;

4. Impozitul anual, alarma si sistemul de localizare GPS sunt incluse in rata;

5. Cost de finantare 10% p.a. aplicabil la sold;

6. Valoarea reziduala este de 0% sau 20.9% din pretul deachizitie al vehiculului;

 

B. AVANTAJELE MyLEASE®:

1.  ZERO solicitari respinse. Plata primei rate de leasing este suficienta pentru initerea contractului;

2.  Analiza de risc flexibila si simplificata (nu exista scoring bancar, necesita un minim de documente);

3.  Taxele si comisioanele de administrare, iesire anticipata, management sau cesiune sunt ZERO. Comision de acordare leasing incuantum de 2,5% din pretul de achizitie vehicul platibil inainte de predarea autovehiculului.

4.  Rata lunara fixa (in EURO) pe toata durata contractului, integral deductibila pentru persoane juridice;

5.  Nu obliga locatarul la achizitionarea vehicululuil a finele duratei de leasing, dar ii garanteaza dreptul de prima optiune la achizitie.

 

C. DOCUMENTE NECESARE EFECTUARII ANALIZEI DOSARULUI:

PENTRU PF:

 •   FISA DATE CLIENT corect completata (in formatul atasat) (scan pe e-mail/fax)
 •   copie CI/BI (scan pe e-mail/fax)
 •   adeverinta de venit in formatul atasat / ultimile 3 cupoane de pensie (scan pe e-mail/fax)
 •   copie Carte de Munca vizata ITM (prima si ultima pagina unde este inscris ultimulsalariu) sau copie Contract de Munca vizat de ITM insotit de utimul ActAditional in care este specificat salariul actual
 •   factura proforma de la furnizor la MyCAR pentru auto in cauza semnata de catre client(scan pe e-mail/fax)
 •   copii dupa 3 facturi de utilitati (telefon fix, gaz, energie electrica) din ultimile3 luni (scan pe e-mail/fax)
 •   copie dupa prima si ultima pagina a actului de proprietate casa (in cazul in care este proprietar)

 

PENTRU PFA:

 •   FISA DATE CLIENT corect completata (in formatul atasat) (scan pe e-mail/fax)
 •   copie CI/BI (scan pe e-mail/fax) detinator PFA
 •   Copie Declaratie anuala de venit pentru ultimii 2 ani
 •   Copie Decizie de impunere anuala ultimii 2 ani – in sistem anticipat
 •   Factura proforma de la furnizor la MyCAR pentru auto in cauza semnata de catre client(scan pe e-mail/fax)
 •   Copie Decizie de impunere anuala ultimii 2 ani – in sistem real
 •   Copie dupa autorizatia/certificatul de infiintare
 •   Copii dupa 3 facturi de utilitati (telefon fix, gaz, energie electrica) din ultimile3 luni (scan pe e-mail/fax)
 •   copie dupa prima si ultima pagina a actului de proprietate casa in care functioneaza(in cazul in care este proprietar)

 

PENTRU PJ:

 •  FISA DATE CLIENT corect completata (in formatul atasat acestei prezentari) (scan pee-mail/fax)
 •   copie CUI (scan pe e-mail/fax)
 •   copie BI/CI al persoanei care incheie contractul sau al reprezentantului legal /Administrator
 •   Imputernicire din partea societatii (pentru reprezentantul legal / Administrator) prin careeste abilitat sa incheie contractul in numele Societatii.
 •   Copie Act Constitutiv
 •   Factura proforma de la furnizor la MyCAR pentru auto in cauza semnata si stampilata decatre client (scan pe e-mail/fax)
 •   Copie balanta contabila la ultima luna incheiata
 •   Copie ultimul bilant contabil + copie ultima balanta de la data intocmirii bilantului